Archive:The Descendants of John Whitney, Geographic NE

From WRG
Jump to: navigation, search

Archives > Archive:Extracts > Archive:The Descendants of John Whitney > Archive:The Descendants of John Whitney, Geographic Index > The Descendants of John Whitney, Geographic NE

Place MT | NV

Nebraska . . . 403, 570, 589
Gibbon, Buffalo Co., NE . . . 573
Shelton, Buffalo Co., NE . . . 525
Decatur, Burt Co., NE . . . 394*
Butler Co., NE . . . 560*, 561
Plattsmouth, Cass Co., NE . . . 228
Weeping Water, Cass Co., NE . . . 222
Coleridge, Cedar Co., NE . . . 394, 572*
Valentine, Cherry Co., NE . . . 394*
Harvard, Clay Co., NE . . . 657
Elkhorn, Douglas Co., NE . . . 211
Florence, Douglas Co., NE . . . 442
Omaha, Douglas Co., NE . . . 241, 394, 397, 399, 402, 601
Winter Quarters, Douglas Co., NE . . . 442*
Franklin, Franklin Co., NE . . . 242
Beatrice, Gage Co., NE . . . 321, 556, 590
Cortland, Gage Co., NE . . . 647
Elwood, Gosper Co., NE . . . 643*
Grand Island, Hall Co., NE . . . 211, 457
Aurora, Hamilton Co., NE . . . 573
Elba, Howard Co., NE . . . 470
Lincoln, Lancaster Co., NE . . . 308
North Platte, Lincoln Co., NE . . . 394
Gandy, Logan Co., NE . . . 556
Nelson, Nuckolls Co., NE . . . 402
Columbus, Platte Co., NE . . . 589
St. Edward, Platte Co., NE . . . 589*
Verdon, Richardson Co., NE . . . 644
Wilber, Saline Co., NE . . . 321, 509
Union, Saunders Co., NE . . . 219
Hebron, Thayer Co., NE . . . 434
Pender, Thurston Co., NE . . . 394
Valley Co., NE . . . 560
North Loup, Valley Co., NE . . . 296

Place MT | NV


Copyright © 2006 The Whitney Research Group

Personal tools